tehmago_logo

Uvozimo i prodajemo kombajnske priključke: hedere za ubiranje uljane repice (produžetak hederskog stola) - sa elektro, hidro ili mehaničkim pogonom.
Bočne kose za uljanu repicu - sa elektro, hidro ili mehaničkim pogonom.
Adaptacije hedera za žetvu soje.
Kukuruzne hedere (5 – 12 redova.
Suncokret hedere (sa radom u odnosu na red ili nezavisno).
Hedere za ubiranje poleglog i sitnozrnog useva (pick-up hedere).

Sve mašine se isporučuju na osnovu zahteva kupaca i kombajna na koji će se oprema montirati.