tehmago_logo
U našoj ponudi se nalaze mašine za obradu zemljišta: plugovi, kultivatori, setvospremači, međuredni kultivatori, gruberi i razrivači.

Setvospremači sa različitim kombinacijama radnih organa radnog zahvata od 2 m do 12 m

Kutlivatori za međurednu obradu – špartači

 • sa fiksnim I rotacionim radnim organima
 • za ratarske ili povrtarske kulture
 • specifične izvedbe radnih organa
 • specijalno projektovane mašine za rad u određenim vrstama povrtarskih kultura

Plugovi

 • ravnjači sa tri plužna tela
 • radnog zahvata 35 cm
 • greda 100x80x6 mm
 • težina pluga 350 kg

Obrtači (3 – 5 plužnih tela) u stadardnoj ili vario verziji

 • podešavajućeg radnog zahvata 30 – 50 cm
 • debljina grede 120 x 120 x 8 mm kod 3 i 3+1 plužna tela 140 x 140 x 10 mm kod 4 i 4+1 plužna tela
 • verikalni klirens 82 cm horizontalni klirens 102 cm

Različiti tipovi kultivatora