tehmago_logo  
 

Uvozimo mašine za odvodnjavanje i isušivanje zemljišta pravljenjem kanala ili razbijanjem plužnog đona.

U uslovima povećane vlažnosti ili kada se voda se zadržava na parceli jedini način za dobijanje parcele prilagođene radu je prokapavanje kanal a. Rovokopači mogu biti sa jednim ili dva radna organa (diska) sa mogućnošću pravljenja kanala na različitim dubinama i različitih uglova zidova kanala.

     
       
 

Razbijanje plužnog đona specijalnim oruđem omogućava ceđenje nakupljene vode u dublje slojeve i time poboljšanja strukture zemljišta koje je preduslov za kvalitetnu obradu. Dodaci u vidu valjaka doprinose konsolidaciji zemljišta i boljoj pripremi za sledeću radnu operaciju. Dodavanjem rezervoara za đubrivo, moguće je takođe u istom prohodu obaviti i unos mineralnih đubriva.